Hoạt Động

Home Hoạt Động

Trải nghiệm hoạt động cấy lúa, và cảm nhận những khó nhọc và niềm vui của người nông dân

 • Age: 4 - 14 Tuổi
 • Class Size: 40

Cùng thử thách sự nhanh nhẹn, nhạy bén, quyết đoán và lòng can đảm

 • Age: 4 - 14 Tuổi
 • Class Size: 40

Cùng tìm hiểu nghệ thuật tạo tác những tác phẩm đẹp mắt từ vật liệu giấy giản đơn

 • Age: 4 - 14 Tuổi
 • Class Size: 40

Cùng thử tài xâu chuỗi hạt để tạo nên những sản phẩm độc đáo

 • Age: 4 - 14 Tuổi
 • Class Size: 40

Các em sẽ trải nghiệm quá trình tạo ra món ăn đầy công phu và ý nghĩa

 • Age: 4 - 14 Tuổi
 • Class Size: 40

Tự tay mình, các em sẽ được đổ khuôn thạch cao để nhận được những tác phẩm độc đáo

 • Age: 4 - 14 Tuổi
 • Class Size: 40

Các em sẽ được tự do thể hiện trí tưởng tượng và sự khéo léo của mình.

 • Age: 4 - 14 Tuổi
 • Class Size: 40

Các em sẽ được tự do thể hiện trí tưởng tượng và sự khéo léo của mình.

 • Age: 4 - 14 Tuổi
 • Class Size: 40