Làm Vòng Chuỗi Hạt

Home Classes Làm Vòng Chuỗi Hạt
Hoạt Động Trải Nghiệm – Cấy Lúa

1. MỤC TIÊU – GIÁ TRỊ MANG LẠI

  • Tìm hiểu về nghệ thuật xâu kết chuỗi hạt, và những tác phẩm độc đáo từ chuỗi hạt
  • Thực hành và thử tài xâu chuỗi hạt để tạo nên những sản phẩm độc đáo

2. HOẠT ĐỘNG

  • Các em được giới thiệu qua những tác phẩm chuỗi hạt đẹp mắt
  • Các em được hướng dẫn cách kết chuỗi, và sau đó tự mình thử tài khéo léo để tạo ra các sản phẩm đặc sắc
Thông tin chi tiết xin liên hệ:
Nông Trại Hoa Lúa
ĐT: 0899.770.880
Email: info@dulichhoalua.com
  • Years Old 4 - 14 Tuổi
  • Class Size 40
  • Class Duration 30 phút
  • Transportation Xe Du Lịch